I search for my images in the urban landscape. I find them in buildings and on the streets. I don't registrate, but come up with other ways to achieve my goals. Looking at the light and its shadow, searching for lines and shapes. Or the interaction between human and his surrounding. I like to place my subject out of context and sometimes a (semi)abstract image remains. Or a graphic one.

 

 

 

 

Mijn hoofdthema is het stedelijk landschap. In dit decor speur ik naar beelden. En die zijn overal. In gebouwen en op straat bijvoorbeeld. Ik registreer niet, maar zoek andere manieren om tot een beeld te komen. Kijkend naar het licht en haar schaduw, zoekend naar lijnen en vlakken. Of het samenspel tussen mens en omgeving. Graag haal ik mijn onderwerp uit haar context en blijft een (semi)abstract beeld over. Of een grafisch beeld.